Prijedlog odluke o davanju naziva ulicama na području Općine Novi Grad Sarajevo;