Prijedlog odluke o imenovanju ulice na području Općine Centar Sarajevo - MZ "Nahorevo" u novi naziv (nastavak postojeće ulice): ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine;