Prijedlog odluke o imenovanju ulice Nahorevo na području Općine Centar Sarajevo - MZ "Nahorevo" u novi naziv: ulica Šehida Nahoreva;