Tačke dnevnog reda po sjednicama

III Nastavak 52. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

17. Nacrt Zakona o dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo” ;


18. Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o turizmu


19. Nacrt Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine


II nastavak 52. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

15. Nacrt Zakona o visokom obrazovanju


I nastavak 52. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

13. Prijedlog Zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju


14. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo


52. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo koji treba da zaključi KJKP „Pokop” d.o.o. Sarajevo sa prodavcem Sredanka Kurteš;


2. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo koji treba da zaključi KJKP „Pokop” d.o.o. Sarajevo sa prodavcem Bjeloš Dobrila i drugi;


3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Juzbašić Esadom sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji ½ privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Abazović Elizabete sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta 1 radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Bukva Nermine sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta 2 radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Bukva Nermine sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta 3 radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Bukva Nermine sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Lunja Izete sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale - rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja


10. Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


11. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak


12. Prijedlog Zakona o posebnim programima Kantona Sarajevo za memorijalizaciju genocida, podršku povratku i razvoju Srebrenice, pomoći žrtvama i porodicama žrtava genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a “Srebrenica”;


-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec februar 2022. godine;


Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-36/21 od 18.03.2022. godine


Informacija Ministarstva komunalne privrede infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo broj: 05/03-19-41985-15/21 od 09.03.2022. godine o poduzetim aktivnostima po zaključcima Skupštine Kantona Sarajevo i zastupničkim inicijativama i Informacija broj: 20-04-44484/21 od 22.02.2022. godine Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar - mart 2022. godine


-Izvještaj Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o realizaciji novčanih podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa prilogom Spisak kandidata koji su ostvarili pravo na novčani podsticaj u 2021. godini na području Kantona Sarajevo


Izvještaji radnih tijela


Informacija broj: 27-01/2-04-12213/22 od 23.03.2022. godine Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo u vezi realizacije Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-44204/19 od 20.12.2019. godine;


Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2021. godinu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2021. godinu


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2022. godine


Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2021. godinu


- Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/16 i 45/19) u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


XXIII Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu;