Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji kojom se daje saglasnost Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Zavodu za izgradnju Kantona Saraj

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji kojom se daje saglasnost Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključenje ugovora o kupoprodaji zemljišta označenog kao k.č 1458/1, površine 16622 m2, k.č 1459 površine 5694 m2, k.č 1460 površine 8213 m2 i k.č 1462 površine 729 m2, sve KO Dolac radi proširenja RCU „Smiljevići“ u svrhu izgradnje i proširenja odlagališta inertnog materijala;

Rezultat: 
Usvojen

Usvojen zaključak V.Vujović

Vertical Tabs

Za: 
21
Protiv: 
3
Suzdržan: 
2