Tačke dnevnog reda po sjednicama

I nastavak Devete radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2023. godinu;


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe;


19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevosa finansijskim planom za 2023. godinu;


20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR sa finansijskim planom za 2023. godinu


21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevska filharmonija sa finansijskim planom za 2023. godinu;


22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu;


23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kamerni teatar 55, Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu;


24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS sa finansijskim planom za 2023. godinu;


25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu


26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Biblioteka Sarajeva sa finansijskim planom za 2023. godinu;


27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu;


28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevosa finansijskim planom za 2023. godinu


29. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Collegium artisticum”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu


30. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej Sarajeva sa finansijskim planom za 2023. godinu


31. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu.


32. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2023. godinu;


33. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2023. godinu;


Deveta radna sjednica SKupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu;


Izvještaj o finansijskoj reviziji KJKP „Sarajevo gas“ doo Sarajevo za 2021. godinu


Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2020. godinu


Izvještaj o finansijskoj reviziji JU „Djeca Sarajeva“ za 2020. godinu;


Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2024.-2026. godina


Izvještaj o finansijskoj reviziji JU „Služba za zapošljavanje“ za 2021. godinu;


Izvještaj o finansijskoj reviziji Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćajana području Kantona Sarajevo za mjesec april 2023. godine


Izvještaj o finansijskoj reviziji JU „Dom zdravlja Kantona Sarajevo„ za 2021. godinu;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2023. godine;