Tačke dnevnog reda po sjednicama

VI nastavak 52. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

49. b. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ za 2022. godinu


49. g. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2022. godinu


49. d. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ za 2022. godinu


49. a. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2022. godinu


49. f. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2022. godinu


50. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2021. godinu


V nastavak 52. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

27. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo ;


28. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo;


29. Prijedlog Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027


30. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat „Javni prevoz Sarajevo e-Mobility“;


31. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2022. godinu


32. l. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović” za 2021. godinu;


32. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2021. godinu


32. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2021. godinu


32. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2021. godinu


32. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar 55, Sarajevo za 2021. godinu


32. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2021. godinu;


32. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2021. godinu


32. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Collegium artisticum za 2021. godinu


32. m. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2021. godinu


32. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2021. godinu;


32. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2021. godinu


32. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2021. godinu


32. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2021. godinu


33. g. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej Sarajeva sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. d. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kamerni teatar ‘55, Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. l. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. a. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. i. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. f. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Međunarodni teatarski festival – Scena MESS sa finansijskim planom za 2022. godinu;