Tačke dnevnog reda po sjednicama

Nastavak 13. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

20. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2018. godinu


20. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar '55, Sarajevo za 2018. godinu;


20. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2018. godinu


20. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2018. godinu


20. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2018. godinu


20. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih, Sarajevo za 2018. godinu


20. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2018. godinu


13.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, za period 01.03. do 30.06.2019. godine;


3. a. Prijedlog odluke o prihvatanju ostavke i razrješenju dužnosti ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo


3. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;


4. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje članova Odbora za žalbe javnosti


5. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate naknada za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove "Apoteke Sarajevo";


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”;


8. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) za Projekat „Javni prevoz Sarajevo“.


9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kantona Sarajevo i Jašarević Adema u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj.


11. Prijedlogodluke o davanju imena parku na području Općine Centar, na lokalitetu MZ "Trg oslobođenja-Centar";


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Informacija Nezavisnog odbora o predmetu Edin Gačić


Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2018. godinu


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - juni 2019. godine


Izvještaji radnih tijela


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2019. godine


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2019. godine


Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2018. godinu (zbirno)


12.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo -skraćeni postupak;


3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija