Prijedlog odluke o promjeni naziva dijela ulice na području Općine Centar Sarajevo - MZ "Hrastovi-Mrkovići" u novi naziv: ulica Hasanović Jusufa Juke;