Prijedlog odluke o imenovanju ulice na području Općine Centar Sarajevo- MZ"Nahorevo" u novi naziv: ulica Usjel.