-Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (“Službene novineKantona Sarajevo”, broj: 31/16 i 45/19) u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za period mart – septembar 2023. godine