Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Javne ustanove „Memorijalni centar Sarajevo“;