- Izvještaj finansijske revizije o praćenju postupanja po preporukama Izvještaja o finansijskoj reviziji Kantonalnog javnog preduzeća „Poljoprivredno dobro Butmir“d.o.o.Sarajevo-Ilidža za 2018. godinu;