Odgovori na zastupnička pitanja

39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Danijela Kristić

Neira Dizdarević

Jasmina Bišćević-Tokić

Mahir Dević

Vildana Bešlija

Senad Hasanović

Amra Hasagić

Elvedin Okerić

Smiljana Viteškić

Elvis Vreto

Sead Milavica

Igor Stojanović

Damir Nikšić

Amra Junuzović-Kaljić

Bilsena Šahman

Jasna Duraković

Zvonko Marić