Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o proglašenju Počasnog građanina Kantona Sarajevo, NJ.E. Rezeq N.M. Namoora, ambasadora Države Palestine u Bosni i Hercegovini;

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o proglašenju Počasnog građanina Kantona Sarajevo, NJ.E. Rezeq N.M. Namoora, ambasadora Države Palestine u Bosni i Hercegovini;

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
28