Nacrt Urbanističkog plana za urbano područje Trnovo sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Trnovo