Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Kantona Sarajevo, Muzičkoj grupi Mostar Sevdah Reunion,