Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora (restorana) i otvorenog prostora ispred objekta (ljetne bašte) koji se nalazi u sklopu Informativno-edukacionog centra na Bijambarama, između ugovornih strana:

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora (restorana) i otvorenog prostora ispred objekta (ljetne bašte) koji se nalazi u sklopu Informativno-edukacionog centra na Bijambarama, između ugovornih strana: Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo kao zakupodavca i Ugostiteljske radnje ''OAZA-DINO B'' kao zakupca, koji je izabran putem Javnog oglasa;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
18
Protiv: 
7
Suzdržan: 
2