Prijedlog Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen
Za: 
19
Protiv: 
0
Suzdržan: 
5