SAOPŠTENJE ZA JAVNOST-NEZAVISNI ODBOR

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Nezavisni odbor, na sjednici održanoj 17.02.2021.godine razmatrao je rad policijskog komesara za 2020.godinu . Nakon dužeg iznošenja stavova o radu policijskog komesara, policijski komesar je ostao neocijenjen.

Nezavisni odbor ima gotovo jednoglasan stav da se u pogledu rada Uprave policije konstantno zanemaruje preventivan rad , te da se od policijskog komesara očekuje da poboljša rad policije u zajednici i intenzivira operativne aktivnosti na ulicama, smatrajući da bi na taj način povećali osjećaj sigurnosti građana Kantona Sarajevo.

Nezavisni odbor