Zastupnici po strankama

Naša stranka (NS)

Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Naša stranka
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2022
Rad zastupnika: