Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-3436-6/20 od 25.02.2020. godine