Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“ za 2024. godinu