Zastupnici po strankama

Stranka demokratske akcije

Položaj: zamjenik predsjedavajuće
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika: