Zastupnici po strankama

Stranka demokratske akcije

Položaj: zamjenik predsjedavajuće
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
31.03.2015
Rad zastupnika: