Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 20 godina;