Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Kantona Sarajevo, Zlatanu Fazliću Fazli