Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Kantona Sarajevo, Akademiku Hadžemu Hajdareviću, posthumno