Zastupnici po strankama

Narod i pravda (NIP)

Položaj: predsjedavajući
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
23.01.2019
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Stranka: Narod i pravda
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
16.11.2018
Rad zastupnika: