Nacrt zakona o kažnjavanju govora mržnje Kantona Sarajevo i stavlja na javnu raspravu