Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Kantona Sarajevo Akademiku Dževadu Jahiću