Zastupnici po strankama

SAMOSTALNI ZASTUPNICI

Položaj: zamjenik predsjedavajuće
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
21.12.2015
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
17.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Klub stranaka:
Aktivan:
Da
U sazivu:
10.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika:

Položaj: zastupnik
Klub naroda:
Aktivan:
Da
U sazivu:
11.11.2014
Rad zastupnika: