Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Kantona Sarajevo, Ismailu Barlovu,