Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Kantona Sarajevo, Akademiku prof. dr. Muhamedu Filipoviću, posthumno