Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Samir Suljević,

Saziv: 2018-2022
27.12.2021

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

1. U kojoj mjeri su Ministarstvo za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS socijale, odnosno nadlešne ustanove i službe, svjesni ovog problema i koje su glavne aktivnosti koje se poduzimaju da se ova pojava suzbije ?

2. Da li je KJU “Odgojni centar KS” dovoljno kapacitirana da može uspješno odgovoriti svim potrebama u KS ? Šta bi bilo neophodno unaprijediti da bi ova ustanova počela efikasnije djelovati ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

1. Da li je istina da radnici KJKP „Park“ nemaju radne kombinezone, cipele i ostalu radnu opremu?

Da li je istina da su plate radnika na održavanju zelenih površina kao što sam naprijed naveo?

Ako je sve navedeno istina molim da mi se odgovori; Šta se preduzima da se radnicima obezbijedi oprema za rad i povežaju plaće?

Proslijeđeno:
KJKP Park, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Stambeno-poslovne zgrade „Palma“ i „Loris“, naselje Hrasno, Općina Novo Sarajevo i poslije dvadeset i pet godina nakon rata predstavljaju estetsko ruglo Sarajeva i sigurnosnu opasnost za građane KS. To jedne od rijetkih zgrada sa velikim brojem stanara, u čiju obnovu nisu uložena skoro nikakva finansijska sredstva, osim pojedinačnih akcija stanara. Prije dvije godine na javnom pozivu za energetsko utopljavanje zgrada od strane Ministarstva, zgrada „Palma“ bila prva na rang-listi, ali je „odlaskom“ Vlade šestorke, ovaj projekat zaustavljen. U skladu s navedenim postavljam

ZASTUPNIČKO PITANJE

Da li Ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo planiraju sanaciju, odnosno energetsko utopljavanje ovih zgrada ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: 2018-2022
27.12.2021

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za odgoj i obrazovanje da se u što kraćem vremenskom periodu izvrše preostale obaveze iz člana 118, 119. i 120. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da iznađu rješenje kojim bi se podaci o brojevima ličnih karata etažnih vlasnika-potpisnika koji su sastavni dio obrazaca Zapisnika mogli provjeriti od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, jer se nakon potpisivanja isti dostavljaju nadležnom sektoru.

Proslijeđeno:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva da se po ugledu na Kantonalnu bolnicu Zenica uvedu automatizovane online liste čekanja na specijalističke preglede i pretrage u sve javne zdravstvene ustanove na području Kantona Sarajevo kao vid poboljšanja transparentnosti rada istih.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Vibor Handžić,

Saziv: 2018-2022
27.12.2021

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Zavodu za planiranje razvoja KS, u ime građanki i građana okupljenih u neformalnu grupu „Spasimo Dobrinju“, upućujem sljedeća zastupnička pitanja:
1. Da li je stručno mišljenje Zavoda br. 02-03-5067/19 vezano za izgradnju Hifa Oil kompleksa pozitivno stručno mišljenje ili negativno stručno mišljenje?
2. Prema važećem regulacionom planu Dobrinja, kolika je okomita udaljenost između planirane saobraćajnice XII transferzale i najisturenijeg dijela objekta u ulici Trg zlatnih ljiljana?
3. Da li je prema važećem RP Dobrinja planiran drvored na zelenoj površini između Trg zlatnih ljiljana i XII transferzale i na kojoj udaljenosti od najisturenijeg objekta?
Molimo da nam dostavite zahtjev koji vam je upućen za vaše mišljenje o izgradnji XII trasferzale (dio Stupska petlja - granica entiteta) i vaš odgovor na taj zahtjev?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Vildana Bešlija,

Saziv: 2018-2022
27.12.2021

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za pojačan nadzor i kontrolu osoba koje posjeduju, pale, ustupaju, prodaju, kupuju ili nude petarde i druga pirotehnička sredstva, bez odobrenja nadležnog organa, kao i osoba koje priređuju bakljade, vatromete ili slične priredbe bez propisane najave ili mimo zabrane nadležnog organa ili bez preduzimanja mjera osiguranja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se odmah iznađe rješenje za upošljavanje dostatnog broja asistenata u ovoj osnovnoj školi, pri čemu bi trebalo uzeti u razmatranje i mogućnost njihovog zapošljavanja preko projekata JU Služba za zapošljavanje KS.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Admela Hodžić,

Saziv: 2018-2022
14.12.2021

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12 - drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) upućujem zastupničko pitanje ministru sabraćaja gosp. Šteti da li je polaniran i kada nastavak izgradnje regionalnog puta Hadžići - Bukovica (općina Kiseljak) a na relaciji Košćan – Mokrine (dio puta na području KS odnosno općini Hadžići). Radovi su započeti prije 2 mjeseca i urađeno je cca 200 metara puta i nakon toga su radovi obustavljeni. Da li su planirana sredstva da se nastavi izgradnja ovog puta? Radove finansira Kanton Sarajevo preko Direkcije za ceste KS. Hadžićanima je ovaj put od velikog značaja za lepenički kraj, a mještanima zbog toga što se i gradski pijevoz odvija ovom putem. Gradski prijevoz je obustavljen upravo na ovoj relaciji zbog toga što je ovaj put prilično uništen, te zbog sigurnosti građana nastavit će se tek kada se završi izgradnja ovog puta.
Građani imaju strpljena ali s obzirom na to da su radovi obustavljeni duži period a gradskog prijevoza nemaju, pitaju da li će se u skorije vrijeme nastaviti započeta izgradnja puta Hadžići- Bukovica na dijelu Košćan-Mokrine i kada se planira završetak radova?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Amra Hasagić,

Saziv: 2018-2022
14.12.2021

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu za odgoj i obrazovanje da li je u toku i ako jeste u kojoj je fazi implementacija i realizacija programa za spriječavanje vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama i šta resorno ministarstvo planira raditi dalje po tom pitanju?

S obzirom da je PPZ ugašen ko od stručnih ljudi vrši uvid po časovima, jer imenovani direktori škola su različitih struka? Nisam sigurna koliko su pedagozi u mogućnosti fizički obaviti uvid u realizaciju strategija za preventivu vršnjačkog nasilja.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Amra Junuzović-Kaljić,

Saziv: 2018-2022
14.12.2021

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Postavljanje zaštitne ograde uz rijeku Miljacku dužinom Obale Maka Dizdara, koja se proteže od mosta Čobanija do Eiffelovog mosta na Skenderiji. Rekonstrukcija i sanacija postojećih hortikulturnih elemenata te postavljanje čvrste zaštitne ograde kako bi se podigao nivo bezbjednosti na tom potezu."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona