Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Danijela Kristić,

Saziv: 2018-2022
14.12.2021

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Hamed Aljović,

Saziv: 2018-2022
14.12.2021

Haris Zahiragić,

Saziv: 2018-2022
14.12.2021

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

“Na moju inicijativu usvojen je zaključak u Skupštini KS na sjednici održanoj 03.04.2021., a kojim je zadužena Vlada KS da Ramizu Dediću osigura i dodijeli manji uslovan stan na korištenje u užoj gradskoj jezgri, a kako bi mogao ostati u neposrednom konatku sa brojnim građanima koji ga pomažu. Vlada KS do danas nije realizovala zaključak. Premijer Forto je na pretposljednjoj sjednici Skupštine obećao Skupštini da će Vlada, konačno, na narednoj sjednici raspravljati o tom zaključku, ali da ne može znati ishod rasprave - međutim do danas nemamo tačnu informaciju.

- Tražim od premijera Forte i pismeni i usmeni odgovor o sudbini navedenog zaključka, kao i o razlozima višemjesečnog ignorisanja istog.”

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Tražim od Tužilaštva Kantona Sarajevo da ispita sve navode ministra Vranića sa 45. radne sjednice Skupštine KS i utvrdi istinitost istih, a u slučaju utvrđivanja istinitosti da sankcioniše odgovorne za zloupotrebu položaja, nesavjestan rad u službi i druge oblike koruptivnih krivičnih djela.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: 2018-2022
14.12.2021

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo koji su radovi urađeni na dionici Nedžarići -Čengić Vila od dana zatvaranja tramvajskog saobraćaja na navedenoj dionici? Naime, vidljivo je da radova nema, dok se građani Kantona Sarajevo smrzavaju čekajući autobuse. Da li je postoji plan radova i ukoliko postoji zahjevam da mi isti dostavite."

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

"Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe Hotela „Igman“, u preambuli se poziva na član 2. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine FBiH“, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), kojim je propisano da odobravanje i provođenje privatizacije, u skladu s tim zakonom, vrše Agencija Federacije Bosne i Hercegovine za privatizaciju i agencije kantona-županija za privatizaciju, osnovane posebnim zakonom, te u skladu s tim postavljam pitanje Vladi Kantona Sarajevo i ministru privrede Kantona Sarajeva, da li je Katonalna agencija za privatizaciju, odobrila privatizaciju Hotela „Igman“ i kojim aktom ?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

"Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da li znate da se građani Kantona Sarajevo voze u pretrpanim autobusima, da su ogromne gužve, da se ne poštuje propisana distanca i mjere usljed pandemije COVID-19? Zbog navedenog opterećene su druge linije Hrasnica Vijećnica i Dobrinja Vijećnica."

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da li su tačne informacije da je oboren tender za nabavku goriva u KJKP RAD?
Koliko je KJKP RAD imao zaliha nafte prije nego što je oboren tender?
Da li KJKP RAD posuđuje gorivo od KJKP GRAS?
Na osnovu koje odluke se vrši posuđvanje, da li postoji odluka Vlade Kantona Sarajevo?
Koji je zakonski osnov za posuđivanje goriva?
Kako KJKP GRAS pravda sredstva koja posuđuje obzirom da KJKP GRAS koristi gorivo iz robnih rezevrvi a na osnovu Zaključka br: 02-04-40041-29/21 Vlade Kantona Sarajevo?
Da li postoji ugovor između KJKP RAD i KJKP GRAS o posuđivanju goriva?

Zahtjevam da me hitno informišete, izvršite analizu ovakvih radnji, dostavite svu traženu dokumentaciju i da utvrdite da li ima osnova za prijevremeno razrješenje.

Proslijeđeno:
Federalna uprava za inspekcijske poslove, KJKP Gras, KJKP Rad, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Obzirom, da se Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe Hotela „Igman“, u preambuli se poziva na Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionca ili udjela preduzeća, da li je u skladu sa članom 88. navedenog Pravilnika, naležna Kantonalna agencija za privatizaciju, donjela odluku o prodaji Hotela „Igman“ metodom neposredne pogodbe i kad.
Takođe, tražim od ministra privrede Kantona Sarajevo, da kao nadležni ministar dostavi pismenu informaciju o cjelokupnom postupku prodaje Hotela „Igman“."

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u kojoj je fazi izrada Socijalne karte u Kantonu Sarajevo ? Zahjtevam da mi dostavite informaciju ko je imenovan u komisiju za izradu socijalne karte od 2019. godine? Koji je bio iznos naknade za rad u istoj? Zahtjevam da mi dostavite izvještaj o radu iste, kao i sve zapisnike sa održanih sastanaka/sjednica Komisije.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Jasna Duraković,

Saziv: 2018-2022
14.12.2021

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Mještani naselja Brusulje Emerovića, prema izletištu Borije Čavrkov sokak na lokalitetu Općine Stari Grad, koje predstavlja ekološku oazu zdravlja na skoro 1000 metara nadmorske visine, gdje naši sugrađani dolaze, mole da se zaustavi potencijalna ekološka katastrofa. Naime, već dvije godine vlasnik kuće i zemljišta Kemo Habibović pravi divlju deponiju, gdje kamioni danonoćno dovoze sumnjiv otpad i istovaraju ga na ovom izletištu. Više puta su mještani regirali, posebno u ljetnom periodu gdje zbog visokih temperatura lako dolazi do požara jer se odlaže visoko zapaljiv materijal, pa su nekolicinu puta po pozivu reagirali vatrogasci. S obzirom da navedeni vlasnik kuće i zemlje istovremeno posjeduje dodatni ugostiteljski objekat, policija se redovno odaziva na pozive i žalbe mještana ali policijski službenici ne pišu vlasniku nikakve kazne pošto dobro poznaju vlasnik i besplatno jedu i piju u istom objektu.
Ovakva vrsta nepropisnog odlaganja otpada, pravljenja divlje deponije i korumpiranosti bi zakonom morala biti kažnjiva, pa vas molim da mi kažete šta ova dva resora, nadležna za ova pitanja, mogu poduzeti da se ovakvo ponašanje sankcioniše i da se stane u kraj ovakvim i sličnim ilegalnim radnjama, kao i da se stane u kraj zloupotrebi časne policijske uniforme koju korumpirani pojedinci, uposlenici MUP-a nose?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Mahir Dević,

Saziv: 2018-2022
14.12.2021

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Samir Suljević,

Saziv: 2018-2022
14.12.2021

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: 2018-2022
14.12.2021

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ OSMAN NAKAŠ podnosim inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvu za odgoj i obrazovanje i Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da u okviru projekta “Energijska efikasnost u javnim zgradama Kantona Sarajevo“ na čijem se spisku za realizaciju u 2022. godini nalazi i JU OŠ OSMAN NAKAŠ posebno obrate pažnju da na postojećim radijatorima izvrše postavljanje regulatora toplote-ventila, jer trenutno je u učionicama nemoguće na drugi način vršiti regulaciju toplote osim otvaranjem prozora, što predstavlja zdravstveni rizik za učenike tokom hladnijih dana, a prozori se otvaraju i u toku velikih vrijednosti prekomjernog aerozagađenja što je i dodatni rizik.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo da u okviru svoje nadležnosti provjeri postupanje svih odgovornih javnih organa i ustanova u vezi usklađivanja prostorno-planske dokumentacije za područja planina Bjelašnica, Igman i Treskavica sa trenutno važećim Prostornim planom Republike BIH shodno članu 115. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBIH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10 ) prema kojima je područje pomenutih planina planirano kao Nacionalni park u okviru čega se nalaze dijelovi prvog i drugog režima zaštite sa rezervatima prirode kako bi se spriječilo dalje devastiranje planina i ekocid koji se dešava suprotno zakonskom okviru i stavu struke.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA