Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Senad Hasanović,

Saziv: 2018-2022
14.12.2021

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitnje:

Molim da mi se dostavi kompletna dokumentacija u vezi sa tenderima na osnovu kojih su sklopljeni ugovori između:

1. KJKP „Sarajevogas“ d.d. Sarajevo i Elkom d.o.o. Tuzla, a u cilju nabavke SCADA platforme/sistem telemetrije (sistem telemetriskog nadzora i kompikuterska oprema i potrebštine) .
Prema dostupnim informacijama ugovor je zaključen 17.11.2021. god. i to u ukupnoj vrijednosti 239744,37 KM bez PDV-a.

2. KJKP „Sarajevogas“ d.d. Sarajevo i Teneo d.o.o. Sarajevo, a u cilju nabavke „usluge softverskog rješenja za upravljanje poslovnim procesima unutar jedne baze podataka sa karakteristikama otvorenosti za integracije sa drugim softverskim rješenjima“
Prema dostupnim informacijama ugovor je zaključen 15.10.2021. god. i to u ukupnoj vrijednosti 499600,00 KM bez PDV-a.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Vibor Handžić,

Saziv: 2018-2022
14.12.2021

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

• Da li su izdate sve potrebne saglasnosti i dozvole iz nadležnosti Ministarstva i Zavoda za proširenje XII transferzale (magistralna cesta M18) na potezu Stupska petlja – entitetska granica?
• Da li je tačno da će se XII transferzala širiti prema naselju Dobrinja, a ne prema Međunarodnom aerodromu Sarajevo?
• Da li je tačno da će proširena transferzala biti na cca. 10m od objekata kolektivnog stanovanja u naselju Dobrinja, čime bi bio prekršen član 58. stav (3) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", br. 12/2010, 16/2010 - ispr. i 66/2013)?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Admela Hodžić,

Saziv: 2018-2022
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Na koji način zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo mogu pomoći da Kanton preuzme obavezu mjesečnog plaćanja osiguranja u iznosu od 30,00 KM, koje mladi u toku obaveznog pripravničkog staža u trajanju od 6 ili 12 mjeseci uplaćuju iz sopstvenih sredstava.

Znamo koliko je ostalo neutrošenih sredstava JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” te je zbog toga i moje pitanje koje je zakonsko rješenje da Kanton preuzme obavezu uplate osiguranja od 30,00 KM za pripravnike u Kantonu Sarajevo i to donese kao jednu od mjera pomoći mladima Kantona Sarajevo, ako znamo da nam sredstva ostaju neutrošena i neiskorištena.

U odgovoru koji mi je JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, na mail, dostavila piše kako nije moguće da Služba preuzme plaćanje navedenog osiguranja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Amra Hasagić,

Saziv: 2018-2022
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu za odgoj i obrazovanje koje glasi: kolika je prosječna veličina razreda u svakoj od institucija osnovnog obrazovanja na području Kantona Sarajevo, te koliko je unutar svake od navedenih obrazovnih institucija zastupljen broj časova održanih online u odnosu na standardni tip održavanja nastave?

Molim da mi se odgovori dostave hitno i sa jasnom distinkcijom između svake od institucija osnovnog obrazovanja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Proslijeđeno:
KJKP Pokop
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Puni tekst pitanja:

Obzirom da je Ministarstvo civilnih poslova BiH pribavilo saglasnosti kantona u Federaciji BiH da Kanton Sarajevo preuzme finansiranje i pravo na upravljačke strukture sedam institucija kulture upućujem pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu kulture i sporta da li su zaprimili očitovanje Ministarstva civilnh poslova BiH, odnosno, u kojoj fazi je ovaj značajni projekat započet od strane ministra Alikadića.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja