Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Haris Pleho,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje provjerilo navode i žalbe roditelja i djece da u Građevinsko-geodetskoj školi djeca ne pohađaju nastavu u adekvatnim uslovima (bez grijanja)?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Haris Zahiragić,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Lista lijekova

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

Na osnovu inicijative koju sam lično uputio, Skupština KS je donijela Zaključak da se duple zlatne značke na Univerzitetu u Sarajevu, prime u odgovarajuća naučna zvanja asistenata na matičnim fakultetima.
S obzirom da je prošlo dovoljno vremena od usvojene inicijative, zanima me u kojoj fazi je realizacija navedenog zaključka i šta konkretno je do sada urađeno na njenoj realizaciji?

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Iako je ugovorom definisan rok za završetak prve faze radova na rekonstrukciji tramvajske pruge do novembra, ista do danas nije realizovana. Tražim odgovor zašto se to desilo? Također, tražim da mi dostavite ugovor o realizaciji kredita za predmetni projekat, kao i sve ugovore sa izvođačima, kako bismo imali transparentan uvid u cijene i rokove pojedinih faza, a sa ciljem kvalitetnog parlamentarnog monitoringa nad važnim projektom za Kanton Sarajevo.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Igor Stojanović,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za otvaranje budžetske stavke KK Bosna u iznosu od 2 miliona KM

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Pošto je ustaljena praksa da sportisti u ekipama nemaju ljekarska uvjerenja, molim Ministarstvo sporta i kulture da dostavi spisak svih klubova registrovanih u Kantonu Sarajevo sa informacijom da li takmičari imaju ljekarska uvjerenja?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Da li će Vlada KS obezbijediti sredstva za penzionisane uposlenike GRASa koji već 7 godina čekaju da počnu ostvarivati pravo na penziju? Obzirom da grupi bivših uposlenika nikada nisu uplaćeni doprinosi za njihov rad, da li će I kada ovo pravo ostvariti?

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Predlažem da se pokrene inicijativa i izvrše izmjene i dopune Odluke o držanju stoke na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo",br.17/16) iz slijedećih razloga :

– Pogrešne primjene osnova na osnovu čega je donesena Odluka o držanju stoke na području

Kantona Sarajevo ( član 38. Zakona o stočarstvu “Službene novine FBiH br. 66/13);

– Nepotpunog i nedovoljno definisanog nadzora u sprovođenju i nadziranju odluke;

– Nepostojanje odgovornosti u smislu sankcija za nesprovođenje i nepoštivanje navedene odluke

– Zbog zastarjelih odluka općina u kojima nisu jasno definisane zone u kojima je dozvoljeno, odnosno zabranjeno držanje stoke, nepostojanje kartografskog prikaza zona

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Vezano za Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe Hotela „Igman“, na moja postavljena zastupnička pitanja, u skladu sa čl. 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, dobila sam dana 14.1.2022. godine, odgovore od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, koji ukazuju na pogrešnu primjenu propisa, te vam iste dostavljam u prilogu, da u skladu sa vašim nadležnostima provedete istražne radnje vezano za provedeni postupak privatizacije Hotela „Igman“ i odgovorite da li je navedeni postupak prodaje Hotela „Igman“ proveden u skladu sa propisima.

Naime, uz postavljena zastupnička pitanja zatražila sam od ministra privrede Kantona Sarajevo, da mi kao nadležni ministar dostavi pismenu informaciju o cjelokupnom postupku prodaje Hotela „Igman“. Međutim, nisam dobila traženu pismenu informaciju od ministra, nego akt nepotpisan i neovjeren iz ministarstva, sa odgovorima Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo i KJP „ZOI 84“ d.o.o. Sarajevo.

Kantonalna agencija za privatizaciju je aktom broj: 21-06/1-15-373-648/EI od 7.1.2022. godine, Ministarstvu privrede Kantona Srajevo, uz odgovor dostavila i Informaciju Komisije za neposrednu pogodbu po predmetu: prodaja Hotela „Igman“ od 27.12.2021. godine sa prilozima i Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-47813-13/21 od 28.12.2021. godine.

U navedenoj Informaciji,u prilogu na strani 11, u zadnjoj rečenici Komisija za neposrednu pogodbu po predmetu: prodaja Hotela „Igman“, konstatuje i to:“Obzirom, da je ponuđena cijena niža za 1.821.000,00 KM odnossno 26,29% u odnosu na početnu cijenu: 6.926.000,00 KM, ali i jedina zaprimljena, o istom želimo da informišemo Vladu Kantona Sarajevo.“

Proslijeđeno:
Agencija za reviziju privatizacije, Tužilaštvo KS, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

Da li je tačna informacija da je Upravni odbor JU Službe za zapošljavanje u prvom konkursu za izbor direktora predložio Tomislava Martinovića i poslao na saglasnost resornom Ministarstvu, ali ministrica Ivana Prvulović je vratila dokumente i nije htjela dati saglasnost. Zatim UO službe za zapošljavanje poništava konkurs. Molim da mi se dostave informacije na osnovu čega je poništen prvi konkurs za izbor direktora?

Dalje UO JU Službe za zapošljavanje opet raspisuje konkurs i opet predlaže Tomislava Martinovića za direktora. Tražim da mi se dostave sve Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje KS o izboru direktora, a zatim i Odluke poništenju javnog oglasa za poziciju direktora.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

Jasna Duraković,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Prošle godine u martu sam podnijela inicijativu Vladi KS i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS, da se 6. Februar proglasi kantonalnim Danom borbe protiv vršnjačkog nasilja u cilju sjećanja na Denisa Mrnjavca, koji je tragično preminuo 6.2.2008. godine, zbog teških tjelesnih povreda koje je zadobio od svojih vršnjaka nasilnika. Inicijativa je jednoglasno usvojena u SKS.

Prijedlog je bio da se ovaj Dan obiježi na način da Ministarstvo prethodno uputi dopis direktorima škola svake godine, da se u svim osnovnim i srednjim školama u KS trebaju organizirati tematski časovi/predavanja ili gledati filmovi koji govore o vršnjačkom nasilju. Uz to se mogu organizirati časovi ispovijesti o nasilju, kako bi se razbile sve predrasude koje imamo o ovoj temi i ohrabrila djeca, žrtve vršnjačkog nasilja da javno i glasno o tome govore, bez straha od stigmatizacije i diskriminacije od svojih vršnjaka u istim školskim klupama. Jedino na ovakav način možemo ublažiti nesagledive pogubne posljedice koje vršnjačko nasilje ima na svako dijete i mladog čovjeka, koji je bio žrtva ili će tek postati žrtva vršnjačkog nasilja.

1. Koje aktivnosti je ministarstvo poduzelo po ovom važnom pitanju?

2. Šta je konkretno urađeno u cilju prevencije vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama u KS?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Neira Dizdarević,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu ukoliko do sada ništa nije poduzeto za sanaciju dijela kolektora Igman-Hadžići na Brezovači koja bi bila uvrštena u rebalans budžeta 2022. godine zbog izlijevanja fekalnog sadržaja na Vrelo Bosne čime izvorište Sarajevsko polje ugroženo, a dodatnom urbanizacijom Bjelašnice stanje se pogoršava. Ukoliko je potrebno pozivam Vladu Kantona Sarajevo da zajedno sa resornim ministarstvima se i kreditno zaduži, jer pitka voda nema cijenu.”

Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo poduzmu radnje da se provjeri da li uzimanje pozajmica navedeno u gore pomenutom aktu koje se desilo bez zakonske odluke etažnih vlasnika ima obilježja krivičnih djela krađe shodno članu 286. Krivičnog zakona FBiH, zloupotrebe povjerenja shodno članu 297. kao i ostalih mogućih krivičnih djela od strane predstavnika etažnih vlasnika i upravnika/upravitelja.

Molim nadležni sektor da provjeri da li su upravnici/upravitelji pozajmice isplaćivali sa bankovnih računa svojih pravnih lica, a ne sa transakcijskih računa upravnika/upravitelja otvorenih isključivo za poslove upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrade, jer se na tim računima nalaze sredstva ostalih zgrada, te bi na takav način upravitelj pozajmljivao

novac koji nije njegov što predstavlja krivično djelo. Molim da mi se za svaku pozajmicu iz nadzora dostavi kopija bankovne uplatnice vezano za svaku pozajmicu.

Molim Ministarstvo pravde i uprave da pruži stručnu pomoć državnim službenicima nadležnog sektora Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove po ovom pitanju, a Ured za borbu protiv korupcije da prati u okviru svoje nadležnosti postupanja državnih službenika jer su etažni vlasnici na području Kantona Sarajevo uzeli pozajmica u iznosu preko mi

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

“Prema informacijama građana u toku su izmjene i dopune Regulacionog plana sportskog-rekreacionog područja Bjelašnica. Zbog svima poznatih dešavanja sa ekocidom na našim planinama molim Ured da u okviru svoje nadležnosti nadgleda proces donošenja pomenutog regulacionog plana u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove.

Molim da se naročito obrati pažnja prema kojoj prilikom izrade svakog planskog dokumenta odnosno njegove izmjene i dopune shodno članu 34. stav (3) Zakona o prostornom uređenju KS potrebno je uraditi Stratešku procjenu uticaja na okoliš čiju obavezu utvrđuje nadležno ministarstvo, što se nadam da je učinjeno od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nakon svih propusta koji su učinjeni u prošlosti.

Također molim da se provjeri da li su građani na vrijeme uključeni u javnu raspravu i na zakonski način obaviješteni.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

molim Ministarstvo da zatraži od Tužilaštva Kantona Sarajevo informaciju o stanju podnesene krivične prijave protiv bivšeg upravitelja EKO ING d.o.o. koju je Ministarstvo podnijelo zbog zloupotreba sredstava etažnih vlasnika na računima zgrada

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika naselja Bulevar-Stup ljubazno molim da izvršite nadzor u okviru svoje nadležnosti nad postupanjem inspekcijskih organa i službi Općine Ilidža i njenih službenika i namještenika po pitanju poduzetih koraka na uklanjanju reklama sa fasada zgrada u naselju Bulevar.

Služba za inspekcijski nadzor Općine Ilidža izvršila je inspekcijski nadzor nad postavljanjem reklama i utvrdila kako to stoji u aktu broj 15-19-2149/20 od 07.09.2020. da investitor Bulevar d.o.o. ima odobrenje za postavljanje istih izdato od strane Službe za prostorno uređenje Općine Ilidža što pobija akt broj 03-interno/21 od 15.11.2021. a sve vezano za akt broj 13-04-5153–2/20 od 15.11.2021. u kojem stoji da Služba za prostorno uređenje nije izdala urbanističku saglanost za postavljanje reklama u naselju, što inspektor u svome nadzoru u 2020. godine propustio utvrditi tokom inspekcijskog nadzora.

U narednom inspekcijskom nadzoru inspektori Faruk Pijalović i Amir Arnautović u nadzoru od 20.12.2021. godine akt broj 11-19-SL/21 opet utvrđuju gore pomenutu činjenicu u vezi odobrenja za postavljanje izdato od strane Službe za prostorno uređenje Općine Ilidža

zanemarujući opet akt broj 03-interno/21 od 15.11.2021. kao i utvrđivanje ispunjenosti uslova koje propisuje Odluka o postavljanju firmi i reklama na fasadama i uređenju fasada na području Općine Ilidža (Službene novine KS 21/06).

Prema informacijama od strane etažnih vlasnika inspektor je naložio otklanjanje nedostataka zbog buke i vlage koje izazivaju reklame u zadnjem inspekcijskom nadzoru, ali sve gore pomenute činjenice je propustio provjeriti i postupiti po zakonskom okviru.

Etažni vlasnici i dalje imaju probleme sa bukom i vlagom i dalje se pitaju ko je dozvolio postavljanje reklama bez urbanističke saglasnosti i ispunjenih uvjeta iz Odluke o postavljanju firmi i reklama na fasadama i uređenju fasada na području Općine Ilidža (Službene novine KS 21/06).

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Da li su informacije koje posjedujem ispravne, a govore da je cijena ogrijevnog drveta kod KJP Sarajevo-šume najviša u odnosu na druga javna preduzeća koja se bave gospodarenjem šumom u BIH, ali i u regionu?

Cijena ogrijevnog drveta u JPŠ Šume RS je na panju od 23-38 KM ovisno o klasi, dok je u KJP Sarajevo-šume cijena 60 KM, skuplje je i “na putu” i “stovarištu”

Cijena drveta na panju u BP Kantonu je oko 50 KM, u US Kantonu od 31-40 KM, dok je u Republici Hrvatskoj između 31-60 KM, a drvo za izvoz oko 90 KM.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJP SARAJEVO ŠUME, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Molim Ured za borbu protiv korupcije da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor nad postupanjem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša po pitanju Regulacionog plana i Urbanističkog projekta Igman-Veliko polje, te utvrdi da li su se primjedbe navedene u aktu Ministarstva broj 05-23-3836-13/19 VI od 18.11.2020. godine ispoštovale kod nove Strateške studije uticaja na okoliš, kao i drugih navedenih primjedbi na RP i UP Igman-Veliko polje.

Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Prema informacijama građana u toku su izmjene i dopune Regulacionog plana sportskog-rekreacionog područja Bjelašnica.

Zbog svima poznatih dešavanja sa ekocidom na našim planinama molim da me obavijestite da li se Općina Trnovo obraćala po ovom pitanju u vezi utvrđivanja obaveze izrade nove Strateške procjene uticaja na okoliš zbog novih izmjena i dopuna pomenutog regulacionog plana shodno članu 34. stav (3) Zakona o prostornom uređenju KS.

Molim Ministarstvo da ukoliko se Općina Trnovo nije još uvijek obratila po pitanju obaveze izrade Strateške procjene uticaja na okoliš da obavezno utvrde obavezu izradu iste zbog već učinjenje štete na okoliš u prethodnim godinama.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Da li je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove shodno Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo od 29.09.2021. godine dostavila Vladi Kantona Sarajevo prijedloge izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata iz svih oblasti u kojima vrši nadzor u cilju poboljšanja istih, a za što je rok bio kraj 2021. godine?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Molim Ured za borbu protiv korupcije da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor nad postupanjem KJKP Vodovod i kanalizacija, kao i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša zbog toga što je nadležno resorno ministarstvo i gore pomenuto preduzeće propustilo uspostaviti ekonomsku cijenu vode za urbani dio Bjelašnice koji treba biti višestruko veći zbog potrošnje električne energije za pumpe koje vodu moraju dopremiti sa izvorišta Sarajevsko polje na veliki nadmorsku visinu i time se nanosi ekonomska šteta preduzeću, kao i diskriminacija ostalih potrošača.”

Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Prema informacijama Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo u toku su planovi za izgradnju dijela saobraćajnice ratnog puta na Igmanu od Glavogodine do Osmica.

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da u saradnji sa Uredom za borbu protiv korupcije provjeri da li su Ministarstvo saobraćaja i Općina Ilidža prilikom projektovanja vodili računa da se ispoštuju uslovi iz Odluke o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje iz 1987. godine. Također molim da pratite i tok izgradnje pomenute saobraćajnice jer izvorište Sarajevsko polje moramo u svako segmentu štiti kao najveće izvorište pitke vode koje nema alternativu u skorijoj budućnosti.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Molim Skupštinu Kantona Sarajevo i njene službe da izvrši analizu zastupničkih pitanja i inicijativa upućenih javnim organima, javnim preduzećima i ustanovama na kantonalnom nivou, te utvrdi tačan broj neodgovorenih pitanja i inicijativa na koje nije odgovoreno više od 3 mjeseca, te potom uputi zahtjev za inspekcijski nadzor javnih organa i preduzeća Upravnom inspektoratu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo zbog šutnje administracije.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Upravni inspektorat, Vlada Kantona

Sabahudin Delalić,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da li je u Budžetu za 2020. godinu bilo predviđeno povečanje plata za zaposlene u socijalnim ustanovama za posebne tj otežane uslove rada?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ministru zdravstva, gospodinu Vraniću, da izvrši izmjenu Odluke koju je donio bez saglasnosti Ministarstva za boračka pitanja i Saveza RVI (koji ostvaruju dopunska prava boraca) na način da izbriše pojam da doktori (opće prakse i ortopedi) propisuju ortopedsko pomagalo za RVI obzirom da je o riječ trajnom pravu koje se ne mjenja i da ZZO KS i Ministarstvo zdravstva KS instanca koja provjeraava i odobrava kada korisnik se stekne to pravo /datum ,mjsec i godina/.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona