Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Amra Hasagić,

Saziv: 2018-2022
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Proslijeđeno:
Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu za odgoj i obrazovanje koje glasi: kolika je prosječna veličina razreda u svakoj od institucija osnovnog obrazovanja na području Kantona Sarajevo, te koliko je unutar svake od navedenih obrazovnih institucija zastupljen broj časova održanih online u odnosu na standardni tip održavanja nastave?

Molim da mi se odgovori dostave hitno i sa jasnom distinkcijom između svake od institucija osnovnog obrazovanja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da pristupi izmjenama potrebnih probisa kako bi se omogućilo učešće predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu u Komisiji za visoko obrazovanje Skupštine Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Proslijeđeno:
Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa Vladi Kantona Sarajevo sa naglaskom na Ministarstvo pravde i uprave da razmotre mogućnost proširivanja javnih priznanja Kantona Sarajevo i uspostavu priznanja "Jovan Divjak" za izniman doprinos obrazovanju i priznanje "Tetka Zilha" za nesebičan humanitarni rad.

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da izvrši reviziju potreba za tehničkom podrškom u vidu kompjuterske opreme u obrazovnim institucijama u Kantonu Sarajevo te decidno dostavi rezultate iste kako bi napokon znali kolike su potrebe koje institucije

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave

Amra Junuzović-Kaljić,

Saziv: 2018-2022
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Obzirom da je Ministar zdravstva Kantona Sarajevo donio Odluku o uvođenju privatnih zdravstvenih ustanova, odnosno ljekara u privatnoj praksi u propisivanje recepata na teret ZZOKS, te da Odluka objavljena u medijima podrazumjeva da te ustanove samo plaćaju porez u Kantonu Sarajevo postavljam pitanje: koji su još kriteriji predviđeni za uvođenje još ljekara u propisivanje recepata i da li je ta Odluka donesena u skladu sa financijskim planom i mogućnostima ZZOKS?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

1. da Vlada Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede,
infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Kantonalnom upravom
Civilne zaštite, Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo, KJKP „Park“ d.o.o. i
Profesionalnom vatrogasnom brigadom Kantona Sarajevo poduzme potrebne
aktivnosti kako bi se na lokalitetu Stupske petlje postojeći jarboli / stubovi reparirali,
te postavile zastave Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo.
2. da Direkcija za puteve Kantona Sarajevo obezbijedi potrebna novčana sredstva za
inicijalnu reparaciju stubova, provjeru statike, eventualno učvršćivanje, premazivanje
antikorozivnim zaštitnim sredstvom, montažu elemenata za kačenje, spuštanje i
dizanje zastave, nabavku čeličnih užadi, koturova i kočnica za koturove, te nakon toga
predmetne stubove uz saglasnost o preuzimanju na redovno održavanje preda
Ministarstvu komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
3. da Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
obezbijedi sredstva za redovno održavanje do kraja tekuće godine, te isto pripremi i u
Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu.
4. da Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
u saradnji sa KJKP „Park“ d.o.o. pripremi plan održavanja, pranja i zamjene zastava,
redovne provjere statike i periodičnog obnavljanja antikorozivnog premaza, pregled,
podmazivanje i reparaciju elemenata za kačenje, podizanje i spuštanje zastava.
5. da Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo pruži svu potrebnu tehničku
pomoć i podršku za realizaciju predmetnih aktivnosti.
6. da se sve navedene aktivnosti realizuju zaključno sa 23.11.2021. godine, kako bi se
zastave simbolično podigle na Dan državnosti Bosne i Hercegovine
25.11.2021.godine.

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, KJKP Park, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Profesionalna vatrogasna brigada, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona