Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Jasna Duraković,

Saziv: 2018-2022
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva KS da davanjem saglasnosti omogući automatsko popunjavanje radnih mjesta koja ostaju upražnjena odlaskom u penziju zaposlenika JU Dom zdravlja KS, i to za sistematizovana radna mjesta za koja već postoje odobrena financijska sredstva od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, te donošenju uredbe koja će obavezati javne ustanove iz oblasti zdravsta da nadležne službe u zdravstvenom sistemu pravovremeno izvještavaju o odlasku medicinskog kadra u penziju, a sve u cilju rješavanja problema nedostatka kadra.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Mahir Dević,

Saziv: 2018-2022
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da u što kraćem roku pripremi izmjenu Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo u kome će predvidjeti zakonsku normu o uslovima i načinu legalizacije bespravno izgrađenih objekata, a koji su izgrađeni na gradskom građevnskom zemljištu u Kantonu Sarajevo, a koji zbog imovinsko-pravnih odnosa nisu mogli dobiti građevinske dozvole u redovnoj proceduri."

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo i Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da se u postavkama Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine pripremi i uredi postavka o Ratnom predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine.

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo kulture i sporta

Samir Suljević,

Saziv: 2018-2022
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

" Da li istina da je kantonalni odbor sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH
podnio zahtjev za usmjereni inspekcijski nadzor u JU OŠ „Šip“ Sarajevo, zbog
kako kažu kršenja odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, zatim
odredbe kolektivnog ugovora, te pravilnika sa kriterijom za prijem u radni odnos u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, kao JU na područiju
KS? I kako to komentirate?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Još 2019. godine, Skupština kantona Sarajevo i Vlada KS su vrlo pompezno najavile projekte zapošljavanja nezaposlene djece poginulih branitelja/šehidske djece. U dogovoru sa Zavodom za zapošljavanje napravljena je analiza, baza podataka sa starosnom i kvalifikacionom strukturom, te smo dobili podatak da se radi oko 600 djece, ove populacije. Imajući u vidu razne informacije postavljam sljedeća

ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Koliko je nezaposlene djece poginulih branitelja prošlo ovaj Projekat?
2. Koliko je djece zaposleno na neodređeno vrijeme od pokretanja Projekta, od 2019. godine?
3. Koji je način objavljivanja konkursa, po ovom Projektu?
4. Zašto se ne poštuje školska sprema, niti kvalifikaciona struktura ove djece, već imamo primjere da su visokoobrazovani radili kao NK radnici?
5. Zašto se ovaj rad ne tretira i kao pripravnički staž?
6. Zašto se naknada za ovaj rad razlikuje od poslodavca do poslodavca, kada znamo da je planiran iznos 800 KM, a ima primjera da je ponegdje isplaćeno i oko 470 KM?
7. Šta se, za dvije godine, postiglo ovim Projektom?

Ne želim da morališem, ali smatram da su djeca poginulih boraca već dovoljno propatila u životu, dostojanstveno su prošli put školovanja, obrazovali se, postali akademski građani i sramota je da se neadekvatno odnosimo prema njima.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: 2018-2022
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Molim Vas da u skladu s pozitivnim zakonskim propisima razmotrite i predložite odluku koja se odnosi na mogućnost ustupanja parking prostora ispred Zemaljskog muzeja BIH istoimenoj instituciji kulture, u cilju potencijalnog ostvarivanja dodatnog izvora prihoda komercijalnom eksploatacijom istog."

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Vildana Bešlija,

Saziv: 2018-2022
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj
25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), upućujem sljedeću zastupničku inicijativu kojom se obavezuje
Ministarstvo zdravstva:
 da radi veće pouzdanosti u rad zdravstvenih ustanova, prikuplja podatke od institucija nadležnih za
verifikaciju opreme zdravstvenih ustanova i vodi Registar verifikovanih svih zdravstvenih ustanova i
apoteka kojima je osnivač Kanton Sarajevo, kao i onih u privatnoj praksi za područje kantona u
skladu sa obavezama koje proizilaze iz važećih zakona i osnivačkih akata u obavljanju djelatnosti za
koju su registrovane, koji će se ažurirati na mjesečnom nivou kao redovna aktivnost.
 da na stranici Ministarstva zdravstva KS u cilju transparentnosti bude postavljen i stalno dostupan
javnosti link sa Registrom verifikovanih zdravstvenih ustanova i apoteka kojima je osnivač Kanton
Sarajevo, kao i onih u privatnoj praksi za područje kantona u skladu sa obavezama koje proizilaze iz
važećih zakona i osnivačkih akata u obavljanju djelatnosti za koju su registrovane, koji se ažurira na
mjesečnom nivou.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za uvođenje online vrtića, odnosno izradu platforme JU Djeca Sarajeva koja će imati sledeće:
• Upute i sekciju za e-upis,
• Spisak vrtića sa kartom gdje se nalaze,
• Jelovnik,
• Zdravstveni kutak,
• Pedagoški kutak,
• Logopedski kutak,
• Vrtić kod kuće,
i druge sekcije koje se u okviru izrade projekta pokažu kao neophodne i važne za razvoj i socijalnu uključenost naše djece.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Amra Hasagić,

Saziv: 2018-2022
03.11.2021

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Univerzitet u Sarajevu
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Komisija za boračka pitanja
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, UPRAVA POLICIJE
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, UPRAVA POLICIJE