Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Vlada Kantona

25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 18.05.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 23.04.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

KJU za zaštićena prirodna područja, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 18.05.2020

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje:

“Koliko je podnesenih i riješenih zahtjeva građana za isplatu obeštećenja, izgubljene dobiti zbog zabrane korištenja i raspolaganja zemljištem koje nije otkupljeno u vodozaštitnoj zoni „Sarajevsko polje“ u 2019/20. godini a kojim upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

: KJU "Porodično savjetovalište", Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 18.05.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona