Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

KJKP Park, KJP SARAJEVO ŠUME, Uprava za šumarstvo, Vlada Kantona

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

JKP Sarajevo Šume, Ministarstvo privrede, Uprava za šumarstvo, Vlada Kantona

Direkcija za puteve, KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona