Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

JKP Sarajevo Šume, Ministarstvo privrede, Uprava za šumarstvo, Vlada Kantona

Direkcija za puteve, KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona