Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša izdalo pozitivno mišljenje na Strategijsku procjenu utjecaja okoliša izrađenu za UP Veliko polje Igman.
Molim Vas da mi dostavite mišljenje izdato prema članu 34. Zakona o prostornom uređenju KS od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na Strategijsku procjenu utjecaja okoliša izrađenu za UP Veliko polje Igman.
Obzirom da je Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa dao negativno mišljenje na planirane sadržaje sa aspekta zaštite i značaja ovog prostora, kao i Ministarstvo privrede KS koje se posebno osvrnulo na utjecaj planiranih sadržaja na vodozaštitno područje, jer se radi o slivnom području pitke vode.

Puni tekst pitanja:

Molim Vas da mi dostavite informaciju da li se Općina Hadžići obratila Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog planiranja, građenja i zaštite okoliša KS u skladu sa članom 34. stav 3 Zakona o prostornom uređenju KS kada je upitanju Plan parcelacije „Brezovača“, obzirom da se radi o sadržajima poslovno stambene namjene a koji se nalaze na lokaciji koja se nalazi direktno iznad izvorišat Vrelo Bosne a gdje prema Elaboratu iz 2013. godine utvrđeno izlijevanje iz nerekonstuisanog kolektora.
Ukoliko su se obratili, molim vas da mi dostavite pismenu korespodenciju Općine i Ministarstva.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

HITNO pokretanje procesa zapošljavanja potrebnih inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, zapravo popunjavanje kapaciteta prvenstveno Inspektorata urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije; Inspektorata poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije, kao i Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu, a i svih ostalih

Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujemo inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da pripremi Pridjedlog odluke za subvencioniranje povećanja cijene gasa do početka grejne sezone.

Puni tekst pitanja:

Pozvati građane na racionalnu upotrebu energenata

Puni tekst pitanja:

Produžiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata.

Puni tekst pitanja:

Povećati cijene za strane državljane u izletištima i zaštićenim podrućjima KS

Puni tekst pitanja:

1.Tražim dase za stanove koji su kupljeni od straneMinistarstva za boračka pitanja uz saglasnost Skupštine Kantona Sarajevo, te dodjeljeni na korištenje pripadnicimabranilačke populacije koji su na to imali zakonsko pravo,a u vlasništvu su Kantona Sarajevo, da se provede procedura njihove dodjele u vlasništvo trenutnim korisnicima istih.
Riječ je o 51 stanu od čega na dovršetak procedure upisa u vlasništvo Kantona Sarajevo
čeka 23 stana.
2. Za realizaciju ove inicijative zadužuje se Vlada KantonaSarajevo putem Uprave za geodetske i imovinsko pravneposlove pri Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KantonaSarajevo, Pravobranilaštva Kantona Sarajevo i Ministarstva zaboračka pitanja Kantona Sarajevo.”

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo zašto prilikom raspisivanja konkursa zahtjevaju uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje iz prekršajne evidencije iako je isto osporeno još 2011 godine od strane Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine?

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo. Naime, Vlada Kantona Sarajevo je izmjenila Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo na način da Vlasti Kantona Sarajevo uz novu Uredbu imaju mogućnost prebacivanja kadrova iz jedne u drugu instituciju javnog sektora i to bez raspisivanja javnog konkursa.

Ø Da li se na ovaj način radnici zapošljavaju transparentno?

Ø Da li je javnost upoznata da je upražnjeno određeno radno mjesto u određenoj javnoj ustanovi?

Ø Zašto sve osobe koje ispunjavaju uslove ne bi imale priliku da konkurišu?

Ø Da li se na ovaj način podržava nepotizam?

Ø Da li ste svjesni da je broj javnih konkusa u javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo umanjen?

Ø Da li iko vodi evidenciju koliko osoba je putem ove Uredbe prešlo iz jedne ustanove u drugu?

Ø Da li postoje kriteriji odnosno na koji način zaposlenik dobije podršku ministra da pređe u drugu instituciju?

Puni tekst pitanja:

Na osnovu Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, podnosim inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo obešteti sve privredne subjekte na području općina Stari Grad i Centar, a koji su radi blokade saobraćaja na dan 25.06.2022. godine, pretrpjeli značajnu finansijsku štetu.

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Zašto su se počeli kažnjavati vozači električnih romobila, zar se nemože naći bolje i pravednije rješenje s obzirom da iste te građane pozivate na manju upotrebu automobila, kako bi se smanjilo zagađenje. Trenutno je i popravka tramvajske pruge i građani su kažnjeni što su se "snašli".

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo koliko je nabavljeno trolejbusa? Koliko trenutno saobraća? Zašto trolejbusi ne koriste trolejbusku mrežu (struju) kako bi se kretali?

Kantonalna uprava civilne zaštite, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu usmenih i pismenih prijava koje su vlasnici domaćinstava podnosili Općinskom načelniku i Službi za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, a sve sa ciljem sanacije štete na stambenim zgradama i pomoćnim objektima, privrednim i općinskim objektima, pčelinjacima, infrastrukturnim objektima i sl., a sve usljed jakog vjetra koji nas je zadesio 04.i 05.11.2021. godine, te bujičnih poplava 05.i 06.2021.godine koji su načinili gore pomenutu materijalnu štetu.

Izlaskom na teren Općinske komisije utvrđene su štete u preliminarnom iznosu od 37,600.00 KM. Po 26 prijava za procjenu štete.

Svi predmjeri radova i potreba su dostavljeni Vladi Kantona Sarajevo i Kantonalnj civilnoj zaštiti, a sve u skladu sa Odlukom o proglašenju prirodne nesreće na području Kantona Sarajevo od 08.11.2021. godine.

Prema izjavama vlasnika koji su pretrpili gore pomenutu štetu, još uvijek čekaju na realizaciju onoga sto im pripada u uslovima prirodne nesreće, što jeste bilo u konkretnom slučaju.

Također, prema izjavama pomenutih vlasnika naknada štete je realizovana na području općina Trnovo i Ilidža, što sa Hadžićima nije slučaj.

Pitanje za Vladu i Kantonalnu civilnu zaštitu je: zašto nije došlo do obeštećenja na području Općine Hadžići, te da li je Općina Hadžići uradila sve sa svoje strane da dođe do obeštećenja kako se gor

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da svim učenicima od prvog do petog razreda osnovne škole obezbijedi besplatne udžbenike za školsku 2022./2023. godinu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo zašto su za V, VII I VIII razred otkupljeni udžbenici Naš jezik i Bosanski jezik iako se radi o potpuno istom udžbeniku samo drugi naziv?

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo zašto su za V razred otkupili 4000 udžbenika njemačkog jezika kao prvog stranog jezika iako u Kantonu Sarajevo ni jedna škola nema njemački jezik kao prvi strani jezik u V razredu?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za postavljanje punjaca za električna vozila na svim većim javnim parking prostorima kojima upravljaju Kantonalna javna preduzeća. Tražim od Vlade, resornog ministarstva da razmotri inicijativu, izradi elaborat, planira više sredstava u budžetu za 2023 godinu.

Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo za dostavljanje detaljnog pojašnjenja koje se odnosi na odgovor na pitanje kolege Harisa Zahiragića, koje je postavio na 45. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 06.12.2021. godine, na tački dnevnog reda Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, kada je postavio pitanje: Zašto se kažnjava osoba koju je ostavio bliski srodnik, odnosno roditelj, i nema niti jednog podatka o njemu koji bi mogao unijeti u obrazac za prijavu imovine, te će zbog toga dobiti prekšajnu prijavu?

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu prema Vladi Kantona Saraje da u saradnji sa Ministarstvo zdravstva i Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo stvore sve neophodne uslove da se troškovi procesa potpomognute oplodnje ne sufinansiraju nego finansiraju u potpunosti i cijelosti kao i hormonske terapije koje prate sam proces.

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem zahtjev prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu privrede da mi dostave detaljne i jasne finansijske projekcije učešća na Sajmu poduzentištva EXPO, uz decidno pobrojane investitore i projekte investiranja te očekivane benefite pojedinačnih investicija.