Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Vlada Kantona

24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 23.04.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

23 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 23.03.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija je pokrenula inicijativu prema Vladi KS za stavljanje u funkciju telefonskih linija koje će biti 24 sata aktivne za sve osobe iznad 65 godina, te da su ti brojevi telefona vidno istaknuti u informativnom programu TVSA, kao i u svim zvaničnim komunikacijskim kanalima Vlade. Svrha je omogućavanje posjeta svim osobama iznad 65 godina koje iskažu potrebu (ne samo onih koji su evidentirani putem centara za socijalni rad), posebno onim koji žive sami u domaćinstvu.

Također, zastupnica traži da Vlada Kantona Sarajevo pokrene inicijativu prema Federalnom štabu civilne zaštite za izmjenu naredbe Federalnog štaba civilne zaštite u svrhu odobravanja kretanja u terminima koji će biti prilagođeni ovoj kategoriji stanovništva.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.03.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Federalno ministarstvo zdravstva, KRIZNI ŠTAB FEDERACIJE BIH, KRIZNI ŠTAB KS, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.03.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.03.2020

Puni tekst pitanja:

nicijativu “za izmjenu Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 30/2001 – prečišćeni tekst; 22/2002, 10/2005, 26/2008, 23/2016) ukidanje takse na registraciju obrta, a u cilju motiviranja obrtnika da registruju obrt”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori