Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Vlada Kantona

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13.09.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

- Da li je Vlada Kantona Sarajevo imenovala interdisciplinarnu radnu grupu čiji bi rezultati rada u prvoj godini od imenovanja trebali biti izrada: Akcionog Plana za zaštitu djece i mladih osoba od zagađenja zraka u zatvorenom prostoru, Nacrt zakona o kvaliteti zraka u zatvorenom u Kantonu Sarajevo, Nacrt zakona o građenju u Kantonu Sarajevo, Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 09.08.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Da Vlada Kantona Sarajevo rebalansom budžeta za 2021. i nacrtom budžetom za 2022 godinu predvidi i obezbijedi sredstva za finansiranje studija u akademskoj 2021/2022 godini koji realiziraju samofinansirajući redovni studenti Univerziteta u Sarajevu a koji su položili sve ispite iz prethodne školske godine prosjekom većim od 8.0.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13.09.2021

Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo:
“Da, u postupcima koji se odnose na refundaciju lijeka Clexan, kao i drugim sličnim postupcima, voditelj postupka pribavlja potvrdu zdravstvene ustanove kojom se dokazuje da navedeni lijek ili usluga nije bio dostupan na taj dan, a ne da to rade stranke.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.07.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu odgovora Ministarstva kulture i sporta akt broj 12/01-04-25258-4/21 od 01.07.2021. godine i odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove akt broj 14-02-04-03083/21 od 06.07.2021. godine, podnosim inicijativu za izmjenu sljedećih zakonskih odredbi:

1. Odredbe čl. 58. i 61. stav (2) Zakona o sportu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12-Prečišćeni tekst) u kojim je riječ: "Ministarstvo", potrebno zamjeniti riječima: "Kantonalna uprava za inspekcijske poslove" i
2. Odredbe člana 16 i 20. u Zakonu o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Prečišćeni tekst i br. 41/12, 8/15, 13/17, 50/20, 51/20- ispravka i 14/21) - U članu 16. (iz djelokruga Ministarstva kulture i sporta) brisati riječi: "i poslove inspekcije za sport", a u članu 20. (djelokrug KUIP-a) stav (2) u tački n) brisati riječ: "i", a iza tačke o), dodati riječ: "i" i tačka p) koja glasi: "p) inspekcija za sport."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona