Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Vlada Kantona, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

KJKP VIK, Vlada Kantona

JKP "KOMUNALAC" doo Hadžići, JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš, KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINAMA, Vlada Kantona

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, KJKP VIK, KJU za zaštićena prirodna područja, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo kulture i sporta, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona