Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da svim učenicima od prvog do petog razreda osnovne škole obezbijedi besplatne udžbenike za školsku 2022./2023. godinu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo zašto su za V, VII I VIII razred otkupljeni udžbenici Naš jezik i Bosanski jezik iako se radi o potpuno istom udžbeniku samo drugi naziv?

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo zašto su za V razred otkupili 4000 udžbenika njemačkog jezika kao prvog stranog jezika iako u Kantonu Sarajevo ni jedna škola nema njemački jezik kao prvi strani jezik u V razredu?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Na 66. sjednici Vlade KS održane 24.2.2022.godine, donesena je Odluka broj 02-04-5574-24/22 e, a odnosi se na izmjenu Pedagoških standarda za osnovnu školu, tačnije, dijela koji se odnosi na nastavni predmet Kultura življenja i to konkretno na podjelu učenika u grupe pri realizaciji nastave

Da li je kod donošenja predmetne odluke urađena ikakva stručna analiza koja je dovela do zaključka potrebe za navedenom promjenom?

Da li je u tom procesu vršena ikakva konsultacija sa aktivom nastavnika?

Da li je sindikat dao saglasnost za brisanje navedene odredbe?

Želim da naglasim kako se radi o izuzetno značajnom nastavnom predmetu koji djecu uči bontonu, pravilima odijevanja, stanovanja, pravilnoj ishrani, bolestima i posljedicama nepravilne ishrane, načinima raspolaganja novcem, štednji, bosanskoj tradiciji i to sve kroz praktičan rad.

Izuzetno je važno da ne odustajemo od metodologije izvođenja nastave zbog činjenice da neko istu u praksi ne želi implementiratui, pa iz razloga zaštite odgovornih od inspekcijskog nadzora, ministarstvo ne bi trebalo bez detaljne analize prihvatiti opciju u kojoj se direktorima izlazi u susret brisanjem odredbe/obaveze na štetu djece.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo koliko je nabavljeno trolejbusa? Koliko trenutno saobraća? Zašto trolejbusi ne koriste trolejbusku mrežu (struju) kako bi se kretali?

Vlada Kantona

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo zašto prilikom raspisivanja konkursa zahtjevaju uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje iz prekršajne evidencije iako je isto osporeno još 2011 godine od strane Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine?

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo. Naime, Vlada Kantona Sarajevo je izmjenila Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo na način da Vlasti Kantona Sarajevo uz novu Uredbu imaju mogućnost prebacivanja kadrova iz jedne u drugu instituciju javnog sektora i to bez raspisivanja javnog konkursa.

Ø Da li se na ovaj način radnici zapošljavaju transparentno?

Ø Da li je javnost upoznata da je upražnjeno određeno radno mjesto u određenoj javnoj ustanovi?

Ø Zašto sve osobe koje ispunjavaju uslove ne bi imale priliku da konkurišu?

Ø Da li se na ovaj način podržava nepotizam?

Ø Da li ste svjesni da je broj javnih konkusa u javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo umanjen?

Ø Da li iko vodi evidenciju koliko osoba je putem ove Uredbe prešlo iz jedne ustanove u drugu?

Ø Da li postoje kriteriji odnosno na koji način zaposlenik dobije podršku ministra da pređe u drugu instituciju?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, podnosim inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo obešteti sve privredne subjekte na području općina Stari Grad i Centar, a koji su radi blokade saobraćaja na dan 25.06.2022. godine, pretrpjeli značajnu finansijsku štetu.

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12-drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20 16/22 i 17/22-Ispravka), podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da se u što kraćem vremenskom periodu izdvoje sredstva u iznosu od 150.000,00 KM za pomoć Općini Čelić, koju je dana 10.06.2022. godine, u poslijepodnevnim satima zadesilo veliko nevrijeme praćeno velikom kišom i ledom, uslijed čega su u kratkom vremenskom periodu bujične poplave nanijele orgomnu materijalnu štetu lokalnom stanovništvu.

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za postavljanje punjaca za električna vozila na svim većim javnim parking prostorima kojima upravljaju Kantonalna javna preduzeća. Tražim od Vlade, resornog ministarstva da razmotri inicijativu, izradi elaborat, planira više sredstava u budžetu za 2023 godinu.

Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo za dostavljanje detaljnog pojašnjenja koje se odnosi na odgovor na pitanje kolege Harisa Zahiragića, koje je postavio na 45. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 06.12.2021. godine, na tački dnevnog reda Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, kada je postavio pitanje: Zašto se kažnjava osoba koju je ostavio bliski srodnik, odnosno roditelj, i nema niti jednog podatka o njemu koji bi mogao unijeti u obrazac za prijavu imovine, te će zbog toga dobiti prekšajnu prijavu?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu prema Vladi Kantona Saraje da u saradnji sa Ministarstvo zdravstva i Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo stvore sve neophodne uslove da se troškovi procesa potpomognute oplodnje ne sufinansiraju nego finansiraju u potpunosti i cijelosti kao i hormonske terapije koje prate sam proces.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem zahtjev prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu privrede da mi dostave detaljne i jasne finansijske projekcije učešća na Sajmu poduzentištva EXPO, uz decidno pobrojane investitore i projekte investiranja te očekivane benefite pojedinačnih investicija.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

Puni tekst pitanja:

“Pravno lice Euroterm d.o.o. Kiseljak kao isporučilac toplotne energije na području Kantona Sarajevo donijelo je odluku broj 1-26/22 od 23.02.2022. godine u kojem mijenja cijene za isporučenu toplotnu energiju u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o tarifnim stavovima KJKP Toplane od 17.02.2022. godine (Službeni list KS 9/22)

Budući se pomenuta Odluka o tarifnim stavovima odnosi samo za KJKP Toplane, da li se pravno lice Euroterm d.o.o. Kiseljak shodno članu 68. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16) kao davalac usluge obraćao Vladi Kantona Sarajevo, jer Vlada donosi tarifni sistem za davaoca usluge na prijedlog davaoca, a davalac usluge je svaki proizvođač i distributer toplotne energije.

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor na gore pomenutu okolnost u vezi člana 68. kao i poštivanja člana 46. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16) vezano za očitavanja mjerila.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstva saobraćaja, što prije poduzmu potrebni
koraci kako bi se tramvajska i autobuska stajališta detaljno očistila što uključuje čišćenje
grafita, kao i odstranjivanje nepripadajućeg reklamnog materijala sa istih i montažu
nedostajućih korpica za sitni otpad.

Kantonalna uprava civilne zaštite, Vlada Kantona

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Da li je došlo do popunjavanja radnih mjesta u okviru Inspektorata Kantonalne uprave civine zaštite Kantona Sarajevo i to na pozicijama:

Kantonalni inspektor za vatrogastvo

Kantonalni inspektor civilne zaštite

Glavni kantonalni inspektor civilne zaštite

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Direkcija robnih rezervi, Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Imajući u vidu složenu sigurnosnu situaciju u Evropi, te intezivno izvođenje ratnih operacija relativno blizu teritorije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, da li nadležne službe poduzimaju specifične preventivne aktivnosti u cilju zaštite civilnog stanovništva i osiguranja dovoljnih količina osnovnih životnih namirnica?

Da li se poduzimaju ili planiraju poduzeti aktivnosti na edukaciji stanovništva, pripremi i obezbjeđenju neophodnih materijalnih sredstava u cilju zaštite ljudi, vode za piće, hrane i dr. a u slučaju radiološke, hemiske ili biološke opasnosti?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu resornom ministarstvu da, ukoliko trenutno nema, kreira i usvoji protokol djelovanja u slučaju nasilja u porodici, te da pokrene aktivnosti s ciljem punog upoznavanja svih policijskih službenika o načinu postupanja u skladu sa protokolom.

Ukoliko takav protokol već postoji upućujem inicijativu da se uradi opsežna kampanja edukacije policijskih službenika o djelovanju u skladu sa navedenim protokolom.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Koje planske preventivne aktivnosti preduzima Policija KS u vezi sa KD “Nasilje u porodici“?

Da li u programima RPZ (rad policije u zajednici) postoje aktivnosti koje se odnose na ovo krivično djelo?

Kada je posljednji put sprovedena posljednja javna kampanja o podizanju svijesti građana o prepoznavanju i prijavljivanju nasilja u porodici?

Da li Policija KS vrši obuku policijskih službenika u vezi s načinom postupanja prema žrtvama nasilja u porodici? (humani pristup)

Da li u slučajevima kada su uključena djeca, da li kao žrtve ili kao svjedoci nasilja u porodici, policija ima obučene policijske službenike za rad i postupanje s djecom u takvim okolnostima, koliko policajaca je prošlo te obuke i koje obuke su u pitanju?

Kakva je saradnja Policije KS sa nevladinim organizacijama i centrima za socijalni rad u ovim slučajevima, te da li provode zajednički preventine aktivnosti? Koje?

Da li su (bile) preduzete bilo kakve pojačane mjere u vezi s nasiljem u porodici za vrijeme lockdowna i pandemije općenito, kako je to bio slučaj sa policijskim agencijama u okruženju (npr. Hrvatska imala kampanju za pomoć žrtvama nasilja u porodici koje su zatvorene s nasilnicima tokom lockdowna)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

U ime stanovnika KS i cijele Bosne i Hercegovine pitam Vladu KS kao i ministra MUP-a kakva je trenutno sigurnosna situacija u kantonu a i u cijeloj zemlji? Hoće li doći do oružanih sukoba i šta smo sve preduzeli da osiguramo stanovnoštvo u slučaju da nam dolazi 92 godina?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori