Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Fond za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica s invaliditetom, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - drugi novi prečišćeni tekst 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da u što skorije vrijeme u saradnji sa stručnjacima iz oblasti ostvarivanja zakonskih prava o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i Fondom za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica s invaliditetom pripremi i relizira edukativne prezentacije o značaju ostvarivanja zakonskih prava za ovu populaciju u Kantonu Sarajevo s posebnim akcentom na svako šesnaesto radno mjesto u javnom sektoru prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom („Službene novine Federacije BiH", br. 9/10), te edukacije za sredstva koja se uplaćuju u Fond s detaljnim pojašnjenjem s usporednim pokazateljima o tome koliko osoba s invaliditetom ima benefita od jednog radnog mjesta, a koliko od uplate u Fond ukoliko se osoba ne uposli javnim pozivom. Također, provesti edukaciju donosiocima odluka o svakoj narednoj sistematizaciji radnih mjesta u javnom sektoru o poboljšanju kreiranj a i prilagođavanja svakog šesnaestog radnog mjesta, ukoliko je to moguće, osobama s invaliditetom.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05/02-04-24618-7/23 od 10.07.2023. godine
Odgovor Direkcije za puteve, broj: 04-11-202-4/23 od 20.07.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

2. Pokrećem inicijativu prema Direkciji za ceste Kantona Sarajevo za urgentno postavljanje usporivača saobraćaja na lokaciji Adema Buće 521.

Odgovor:

Odgovor Direkcije za puteve KS broj: 04(01)-04-24618-22/23 od 11.07.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu unutrašnjih poslova
Kantona Sarajevo, za dostavu informacije o postavljanje uredjaja za kontrolu saobraćaja u ulici
„Bistrik“ Općina Stari Grad.
Molim da me informišete o poduzetim aktivnostima za postavljanje odgovarajućih uredjaja i/ili
saobraćajnih pomagala kako bi se izvršila kontrola brzine kretanja motornih vozila u blizini
Osnovne Škole „Edhem Mulabdić“ područna škola za učenike od I do V razreda ulica Bistrik.
Napominjem da su ovu inicijativu prema nadležnom ministarstvu uputili Uprava škole, Vijeće
roditelja kao i općinski vijećnici OO Stari grad, te da do danas nije nista poduzeto kako bi se
riješio ovaj problem i najmladji učenicima obezbijedio siguran putu do škole

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

1. Pokrećem inicijativu za osnivanje ortodontskog tima u OJ DZ Vogošća,zbog velikog rasta broja djece u ovoj opštini te evidentne potrebe za ortodontskim uslugama,kao i organiziranje drugih stomatoloških specijalističkih timova.

Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o prostornom uređenju
Kantona Sarajevo

Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za Prijedlog za izmjene i dopune Zakona o komunalnim taksama

Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i stručnim institucijama iz oblasti bezbjedosti, da hitno i bez odlaganja predlože cjelovit program mjera i aktivnosti za povećanje opšte bezbjednosti na području Kantona Sarajevo, sa posebnim fokusom na podizanje bezbjednosti u saobraćaju.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS/Uprava policije

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Podnosim incijativu Vladi Kantona Sarajevo da se na isti način kao što su do sada subvencionirali troškovi potrošnje plin građanima Kantona Sarajevo u narednoj grijnoj sezoni subvencioniraju troškovi nabavke energenata za zagrijavanje koji koriste ekološki prihvatljive energente kao što su drva za ogrev, pelet, potrošnja elktrične energije i svi ostali ekološki prihvatljivi energenti po principu po kojem je Vlada već subvencionira potrošnju plina. Naime, energenti kao što su drva za orjev i pelet poskupjeli su kao i plin preko 30% ali se do sada građanima Kantona Sarajevo nisu subvencionirali kao potrošnja plina, te su prouzrokovali svojevrsnu diskriminaciju Vlade prema građanima koji za zagrijavanje ne koriste plin i koji su korisnici usluga Toplana Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem Inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da organizuje okupljanje svih parova koji su se vjenčali u ratnom Sarajevu u toku agresije na BiH u periodu između 1992. i 1995. godine. Veliki broj parova u Sarajevu je tokom agresije na BiH odlučio okruniti svoju ljubav vjenčanjem. Oni su tim činom prkosili smrti i destrukciji te su pomagali u podizanju morala u ratnom Sarajevu. Mnogi od njih su i danas zajedno i aktivno sudjeluju u razvoju grada Sarajeva te shodno tome smatram da je važno da ih okupimo, pružimo im prostor za druženje, prestavljanje, razmjenu iskustva i time im damo na značaju.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja KS, broj: 06-04-24618-51/23 od 13.07.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona, Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

• Podnosim inicijativu da Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo uz saradnju sa nadležnim Ministratsvima i Prvobranilaštvom KS pokrene aktivnosti prema dužnicima Zavoda po osnovu zakupa, naknada za uređenje i naknade za dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište radi plaćanja glavnog duga i troškova sudskog postupka po presudama uz oslobađanje plaćanja zakonskih zateznih kamata.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika zgrade SARAJEVO TOWER ulica Džavida Haverića molim pojašnjenje zašto se etažnimlasnicima koji imaju vlastite kalorimetre uopšte ne dozvoljava isključenje iz sistema grijanja što je suprotno Zakonu o zaštiti potrošača BIH.

Stanari se žale da im se na računima ne obračunava ispravan koeficijent od 0,25 za balkonske površine, traže pojašnjenje zašto im KJKP Toplane uporno govore da će “ugroziti kvalitet korištenja i standard drugih korisnika, te da bi se time negativno uticalo na okoliš“ kada su mnoge stambene jedinici neuseljene i ne koriste grijanje, te kako one ne utiču na kvalitet korištenja i standard drugih korisnika.

Moje pitanje se prevashodno odnosi na konačno rješavanje pravnog okvira koji reguliše ovu oblast jer sve veći broj etažnih vlasnika mi se kao zastupnici obraća po pitanju ovog problema.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-01-04-24618-17/23 od 22.06.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Podnosim Inicijativu da se Kanton Sarajevo prijavi na NetZeroCities Twinning Programme podržan od strane EU. Ovaj projekat je otvoren za EU Member states and Horizon 2020 Associated Countries do 30 juna. Obzirom da je grad Sarajevo član 100 Net Zero Emission Cities i da pripadamo Horizon 2020 smatram da pružena prilika otvara mogućnost osnaživanja KS radi iznalaženja novog pravca djelovanja u sferi akutnog otvorenog pitanja zagađenosti zraka. Ovakav projekat nudi razna rješenja i drugih otvorenih pitanja iz oblasti klimatskih promjena koja su rastuća prijetnja i izazov za cijelo čovječanstvo. Obzirom da je BiH i zvanično dobila status kandidata za članstvo u EU važno je sudjelovati i koristiti prilike koje će nas približiti EU.

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za vraćanje u posjed kapele Sveti Marko na istoimenom groblju u Koševu, Sarajevu i to od strane KJKP Pokop prema Crkvi Sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila (Stara pravoslavna crkva)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu akta Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 05/03-19-3621-35-175/23 od 17.04.2023. godine koji mi je dostavljen, molim da izvršite nadzor zbog sumnje na falsifikovanje Zapisnika o odlučivanju etažnih vlasnika zgrade na adresi Semira Frašte 1,2.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS broj: 01-9-02-2-2872/23 od 05.07.2023. godine dostavljen zastupnici dana 10.07.2023. godine putem mail-a i isti se neće objaviti na web stranici Skupštine KS zbog primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka
Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS broj: 01-9-02-2-2872/23 od 12.07.2023. godine
Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS , broj: 14-02-04-03559/23 od 13.07.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije šta Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo čine i šta planira da u budućnosti uradi, da bi nakon skoro 30 godina riješila problem interno raseljenih lica („izbjeglice u rodnom gradu“) koji i dalje žive u privremenim, a često i neuslovnim kolektivnim smještajima?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, broj: 13-03/2-32-32189/23 od 10.07.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Kada ste zadnji put izvjestili Skupštinu Kantona Sarajevo o procesu reforme obrazovanja u KS, a što ste dužni raditi najmanje jednom u tri mjeseca?

· U kojoj mjeri će reforma obrazovanja koju sprovodite osposobiti obrazovni sistem da se bori protiv konkretnih životnih problema u cilju educiranja novih generacija o opasnostima nesavjesnog korištenja online prostora i društvenih mreža, nesavjesne upotrebe motornih vozila kao i svega onoga što u stvarnome svijetu predstavlja najveći izazov za mlade ljude? Tražim konkretne podatke i informacije o predviđenom modelu i obimu navedene edukacije iz ove oblasti u predviđenim reformskim aktivnostima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Zahvalan sam Ministarstvu saobraćaja KS na dostavljenom odgovoru na postavljena pitanja na prethodnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, ali odgovor koji sam dobio nije ništa drugo do prebacivanje odgovornosti na Ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Jasno mi je da su Ceste Federacije Bosne i Hercegovine nadležne za saobraćajnu sigurnost, infrastrukturu, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju na cesti M18, ali Ministarstvo saobraćaja KS mora uzeti u obzir činjenicu da je ovo jedna od najvažnijih i najprometnijih cesta koje prolaze kroz sami centar grada, od Skenderije, pa sve do izlaza iz Kantona Sarajevo.

Nagomilani problemi koje Ceste Federacije Bosne i Hercegovine ne rješavaju na ovoj dionici ne smiju biti opravdanje da Ministarstvo saobraćaja KS diže ruke od ovih problema samo zato što je rješavanje istih u nadležnosti Cesta Federacije Bosne i Hercegovine.

Stoga, postavljam pitanje resornom Ministru do kada namjerava čekati da Ceste Federacije Bosne i Hercegovine poduzmu nešto i da li će pronaći neki alternativni način rješavanja ove problematike ili ćemo čekati da dođe do novih gubitaka života i na ovoj dionici pa da se reaguje?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja KS, broj: 04-23-24618-29/23 MŽ od 16.08.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da nadležna ministarstva, svako u okviru svojih nadležnosti, pripreme (predlože)/usvoje amandmane kojima bi se pooštrile kaznene odredbe Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u KS i drugih relevantnih Zakona, a u smislu uvođenja društveno korisnog rada kao institucije kažnjavanja i ponovne javne edukacije povratnika u kršenju zakonskih odredbi, te klasificiranja velikog prekoračenja brzine u naseljenom mjestu kao naročito drskog ponašanja koje se ogleda u ugrožavanju sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju i pokušaja ubistva.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS/Uprava policije
Odgovor Ministarstva saobraćaja KS, broj: 01-04-24618-30/23 MS od 09.08.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo zdravstva, Općina Ilidža, Vlada FBIH, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo zdravstva KS u koordinaciji s Vladom KS i Općinom Ilidža, obezbijede potrebna sredstva za obnovu Instituta za fizijatriju i rehabilitaciju, prema prioritetima koje navede Institut.

- Adaptacija prostora(rekonstrukcija krova, svlačionica, sala za fizikalnu terapiju)

- Sala za vježbanje ( klima uređaji, tegovi za vježbanje)

- Sala za rehabilitaciju ( Ultrazvuk, Tens aparat, aparat za vakum tretman, Elektromagnet, Ekstenzomat, Shockwave aparat, Tecar aparat)

- Galvanska kada i kupke

Federalno ministarstvo pravde, Vlada FBIH, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Zbog velikog broja lica koje imaju veliki iznos novčanih kazni za prekršaje u saobraćaju, te ih odbijaju platiti podnosim inicijativu za hitno donošenje podzakonskog akta navedenog u članu 105. stav (8) Zakona o prekršajima koji do danas nije donesen, a sve u vezi postupka i uvjeta za izvršenje sudskog rješenja o lišavanju slobode kažnjenika zbog neplaćanja novčane kazne, kao i postupak i uvjete obavljanja poslova za opće dobro ili poslova za dobro lokalne zajednice i način vođenja evidencije o obavljanju tih poslova.

Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim Inicijativu Vladi Kantona i Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo da u što skorije vrijeme poduzmu sve potrebne uslove kako bi se usvojio Prijedlog izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima boraca

Odgovor:

Ministarstva za boračka pitanja KS

Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi KS i Ministarstvu za boračka pitanja KS za prijedlog izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca-mjenjanje stava (1) člana 1. i člana 2.zakona

Odgovor:

Ministarstvo za boračka pitanja KS, broj: 06-04-24618-53/23 od 13.07.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem Inicijativu radi dostave informacije o izrečenim kaznama i naloženim mjerama o postupanju u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu od strane Kantonalne uprave za inspekcijeske poslove za preiod 2020, 2022 i tekuće 2023 godine.

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, broj: 14-02-04-03255/23 od 01.08.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti, Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim Inicijativu Vladi KS, Ministarstvu za boračka pitanja i Komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje histrorijskih događaja i ličnosti da na svim ulazima u Kanton Sarajevo postave table sa natpisima sa historijski potvrđenim činjenicama o svim žrtvama

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja KS, broj: 06-11-33322-3/23 od 04.08.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za dostavu informacije o utrošku sredstava iz Budžeta KS za Finansiranje specijalizacija u iznosu od 4.000.000 KM, te programima koje zajednički implementiraju Zavod zdravstvenog osiguranja KS i Ministarstvo zdravstva KS