Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/2014-prečišćeni tekst, 38/2016, 44/17 i 28/18). U dijelu Zakona koji se odnosi na novčanu pomoć nakon porođaja ženi - majci koja nije u radnom odnosu, i to u članu 157. St.1 koji glasi: “Novčanu pomoć žena-majka ostvaruje u iznosu 30% od prosječne plaće“. Novčana pomoć iz prethodnog stava isplaćuje se u periodu od godinu dana od dana porođaja.

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za provođenje i preispitivanje provođenja obaveza iz poglavlja IX Zakona o upotrebi znakovnog jezika u KS (tj. Članova 25, 26, 27, 28 i 29)”.

Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

• Da li u ovom momentu Vlada KS ima pregled ukupnih dugovanja javnih preduzeća uzimajući u obzir presuđene sporove i one koji su u procesu na sudovima, te o kojem iznosu se radi?
• Navedeno pitam zbog činjenice kako je više nego jasno da se deblokade računa zbog sudskih tužbi u cilju funkcionisanja javnih službi vrše budžetskim novcem kao u slucaju KJP Park, te se postavlja pitanje  finansiranja takvih dugova u narednom periodu i rizika naspram održive realizacije aktuelnih projekata!

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Odluka o izuzeću ministrice Bogunić

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo naloži Inspektoratu Kantonalne uprave civilne zaštite provođenje vanrednog pregleda stanja sistema protivpožarne zaštite u zgaradama kolektivnog stanovanja na području Kantona Sarajevo, te o rezultatima i eventualno potrebnim mjerama izvjesti Skupštinu Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se uredi pravni i prostorno planski okvir kako bi svaki novi javni objekat (novogradnja) na području Kantona Sarajevo bez obzira da li će njegov vlasnik biti Bosna i Hercegovina, Federacija BIH ili Kanton Sarajevo obavezno posjedovao alternativni obnovljivi izvor električne energije u vidu solarnih panela ili drugih tehnologija korištenja solarne energije sve u cilju podizanja energijske efikasnosti, smanjenja aerozagađenja i troškova električne energije. Trend korištenja obnovljivih izvora energije u svijetu raste dok troškovi tehnologije korištenja obnovljivih izvora solarne energije padaju”.

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se uredi pravni i prostorno planski okvir kako bi svaki novi javni objekat (novogradnja) na području Kantona Sarajevo bez obzira da li će njegov vlasnik biti Bosna i Hercegovina, Federacija BIH ili Kanton Sarajevo obavezno posjedovao alternativni obnovljivi izvor električne energije u vidu solarnih panela ili drugih tehnologija korištenja solarne energije sve u cilju podizanja energijske efikasnosti, smanjenja aerozagađenja i troškova električne energije. Trend korištenja obnovljivih izvora energije u svijetu raste dok troškovi tehnologije korištenja obnovljivih izvora solarne energije padaju”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Kada će se sanirati krov male dvorane na Skenderiji?

Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za finansijsku podršku izgradnje Spomen-obilježja bosanskim specijalcima, sa ciljem očuvanja sjećanja na Specijalnu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine - Odreda policije ,,BOSNA“.

BH MAC, Federalna uprava CZ, Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo privrede, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Opasnosti od mina i eksplozivnih sredstava

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, u skladu sa Statutom KCUS insistiraju na zaključenju ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze suosnivača.

Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za formiranje i proširenje desne izljevne saobraćajne trake u ulici Envera Šehovića, pravac zapad-istok”.

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se u budžetu Kantona Sarajevo izdvoje dostatna sredstva za izradu glavnog projekta za vodovod Crna rijeka koji se nalazio u prethodnim budžetima, ali nije realiziran”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inspektorat za zaštitu od požara, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Inspekcijski nadzor u ulici Stupska 19

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JKP Sarajevo Šume, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede, Uprava za šumarstvo, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zbog žalbi građana na stanje stacionarnih rampi koje služe kao mjera zaštite od nelegalne sječe šuma na području Kantona Sarajevo ljubazno molim da mi se dostave sljedeće informacije:

1. Tačne lokacije svih stacionarnih rampi, po mogućnosti prikazanih na karti koja ujedno detaljno pokazuje sve lokalne šumske puteve

2. Fotografije svih stacionarnih rampi

Također molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da svojim nadzorom utvrdi činjenično stanje po pitanju stacionarnih rampi na lokalnim šumskim putevima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Radost" koji se nalazio u ulici Buka na broju 9. Općina Centar. Trenutni korisnik objekta je Njemačka ambasada.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Bambi" koji se nalazi u ulici Avde Hume broj 15. Općina Centar. Nakon agresije na BIH objekat je vraćen vlasniku firmi “Sarajevostan”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić “Poletrac II” koji se nalazi u ulici Zagrebačka bb Općina Novo Sarajevo. JU “Djeca Sarajeva” nije preuzela objekat nakon agresije na BIH.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Koja je odgovornost ministarstva, koje aktivnosti provodi po pitanju dopisa Školskog odbora Elektrotehničke škole za energetiku obzirom da je ministrastvo odobrili procuduru i dalo saglasnost da direktor može uz ovlaštenje vd predsjednika ŠO potpisati završeni proces imenovanja po postupku Javnog poziva za izbor i imenovanje direktora škole.
• Isto tako molim ministarsvo da se očituje po pitanju navoda da su se poslovni prostori u školi u prošlosti izdavali po manjim cijenama zakupa za m2 od moguće i da se kvadratura u ugovorima nije navodila stvarna već umanjena i koja je šteta učinjena po ovom osnovu kako po budžet škole, ministrastva i KS.
• Obzirom na dopis koji smo dobili 24 i 28.10.2019 godine od strane Školskog odbora molim Vas za pojašnjenje i odgovor kao i na iskazane primjedbe po navedenim problemima?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivše Sjedište RO Centar koji se nalazi u ulici Džidžikovac na broju 7. Općina Centar. Trenutni korisnik objekta je Austrijska amabasada.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Vladi KS, Ministarstvu saobraćaja KS i KJKP GRAS “za izradu studije izvodljivosti o opravdanosti ugradnje solarnih panela na slobodne površine kojima raspolaže KJKP GRAS poput krovova hala, upravnih zgrada i slično, s ciljem smanjivanja troškova električne energije budući da cijene ugradnje panela u svijetu bilježe pad, kao i praćenja trendova korištenja obnovljivih izvora energije u gradskom saobraćaju”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Konzervacija jednog djela deponije Smiljevići

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

“Koje aktivnosti provodi ministrastvo u saradnji sa Općinom Vogošća na rješavanju urgencije podnesene ministrastvu 17.10.2019. godine od strane građana naselja Donji Hotonj vezano za problem sa odlaganjem otpada?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori