Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu;