Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu