Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2018. godinu