Izvještaj o poslovanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu