Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu)