Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu